Улазни подаци Упутство (К) ћирилица | Uputstvo (K) latinica | Правила за доделу налога |
Упутство за израду извештаја за један и више објеката |
Упутство за израду извештаја за објекте и матичне кориснике |
Упутство за аутоматски унос рачуна у ИСЕМ |
Упутство за пренос података из ИСЕМ у СЕМИС и израду годишњих извештаја |
Упутство за коришћење ГИС анализатора у ИСЕМ бази |
Упутство за формирање извештаја о јавном осветљењу у ИСЕМ бази |
Упутство за модул Накнаде за енергетску ефикасност
Добродошли у
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ЗА ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ
Dobrodošli u
INFORMACIONI SISTEM
ZA ENERGETSKI MENADŽMENT